โรงเรียนนวดแผนไทยและส่งเสริมสุขภาพอุดรธานี
โทร 042-240-177 , 087-866-9090 , 091-929-4565
  • en
  • th

รับสมัครงาน


รับสมัครงาน

รับสมัครพนักงาน 2 ตำแหน่ง

โรงเรียนนวด

1. จบสาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ (เพศหญิง)1 ตำแหน่ง

2. จบสาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ (เพศชาย)1 ตำแหน่ง

โรงเรียนนวด